Delårsrapport for 1. kvartal 2021

April 15, 2021 9:40 AM EDT

Get instant alerts when news breaks on your stocks. Claim your 1-week free trial to StreetInsider Premium here.

Resumé

  • Lejeindtægter: 18,8 mio. kr. (1. kvartal 2020: 17,0 mio. kr.), svarende til en stigning på 10,6%. Ibrugtagning af en nyopført lagerbygning og effekten af udlejningsaktiviteter i andet halvår af 2020 har en positiv indvirkning på de realiserede lejeindtægter fra starten af året.
  • Resultat af ejendommenes drift udgør 12,2 mio. kr. (1. kvartal 2020: 10,0 mio. kr.), og afspejler primært stigningen i lejeindtægterne.
  • Resultat af primær drift før værdireguleringer: 9,5 mio. kr. (1. kvartal 2020: 7,5 mio. kr.).
  • Resultat før skat: 10,4 mio. kr. (1. kvartal 2020: 6,5 mio. kr.).
  • Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 1,5 mio. kr. (1. kvartal 2020: 6,5 mio. kr.) og reduktionen afspejler primært den påbegyndte tilbagebetaling af COVID-19 hjælpepakker, nedbringelse af leverandørgæld samt forudbetaling af sædvanlige omkostninger.
  • Værdien af selskabets ejendomme: 1.115,1 mio. kr. (ultimo 2020: 1.106,2 mio. kr.). Af stigningen på 8,9 mio. kr. kan 6,2 mio. kr. henføres til forbedringer af ejendommene og 2,7 mio. kr. til urealiserede værdireguleringer.
  • Udlejningsgraden udgør 73,9%, og korrigeret for udviklingstunge ejendomme 78,2% (ultimo 2020 henholdsvis 72,9% og 77,1%). Der er fortsat en god og positiv aktivitet i porteføljen, og ledelsen forventer, at tomgangen i porteføljen, ekskl. udviklingstunge ejendomme, ultimo 2021 vil være i niveauet 82%.
  • For hele 2021 forventes nu et resultat af primær drift før værdireguleringer i niveauet 33 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den tidligere udmelding på i niveauet 31 mio. kr.  Pengestrømmen fra driftsaktiviteten forventes at blive realiseret i niveauet 20 mio. kr., sammenholdt med den tidligere udmeldte i niveauet 18 mio. kr. De opjusterede forventninger afspejler, at den positive effekt af vores udlejningsbestræbelser er fortsat i starten af 2021, og herunder at det er lykkedes at udleje en række lejemål i 2021, som får effekt hurtigere end oprindelig forventet.

             

Administrerende direktør Torben Schultz udtaler:

Vores genudlejning af et omfattende antal ledige arealer i 2020 har skabt grundlaget for en solid start på 2021, hvilket ikke mindst ses i form af en stigning i lejeindtægterne på 10,6% i første kvartal sammenlignet med året før.

Den positive effekt af vores udlejningsbestræbelser er fortsat i starten af 2021, hvilket har medført en yderligere stigning i udlejningsgraden, som ultimo første kvartal udgør 78,2% imod 77,1% ultimo 2020 - korrigeret for vores udviklingstunge ejendom.

Ligeledes er det lykkedes at udleje en række lejemål i 2021, som får effekt hurtigere end vi oprindeligt har budgetteret med, og det er på den baggrund glædeligt, at vi kan meddele, at vores forventning til koncernens resultat af primær drift før værdireguleringer nu er i niveauet 33 mio. kr. imod tidligere udmeldt 31 mio. kr.

Det er også glædeligt, at vi ikke har modtaget nye henvendelser fra vores lejere, med ønske om at hjælpe i forbindelse med effekten af COVID-19. Vi har således fortsat ikke erfaret nogen negativ effekt af coronakrisen, og vores fortolkning af forløbet indtil nu er, at vi har en stærk lejerbase, som enten har været heldige at være enten upåvirket eller ligefrem positivt påvirket af krisen, eller har været i stand til dygtigt at kunne navigere i turbulente tider.

Yderligere oplysninger:

Torben Schultz
Adm. direktør
Tlf. 40 10 28 76

Attachment
Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In

Related Categories

Globe Newswire, Press Releases